การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 1 มีนาคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 1 มีนาคม 2565
ระเบียบการรับสมัคร