การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2
* โควตาโรงเรียนเครือข่าย
* โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
* โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 10 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 10 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก