การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (รอบ 1.2)

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่อยอด ปวส.