การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 10 เมษายน 2565

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 10 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา MOU 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา MOU 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่อยอด ปวส.2