การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส. 2 หรืออนุปริญญา

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร