การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศขยายวันรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. และ ปวช.ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ.
รอบ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2565 และประกาศผลคัดเลือกวันที่ 26 มกราคม 2565 สำหรับกำหนดการอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
*** เลือกสมัครได้ 1 อันดับเท่านั้น (ไม่รับเพิ่มในสาขาวิชา CS IMI BME และ MIEE)

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6 (เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวช.3 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. (เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโอลิมปิกวิชาการ สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์