การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.
==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร (เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 2)