การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รอบที่ 2)
* เลือกสมัครโครงการ Portfolio รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร