การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) รอบที่ 2
* เลือกสมัครโครงการ PORTFOLIO รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
ระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)