การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร