การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รับผู้มีวุฒิ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รับผู้มีวุฒิ ปวส.