การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร