การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 - 20 เมษายน 2565

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 - 20 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร