การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงใช้คะนน GAT/PAT และโครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 - 20 เมษายน 2565

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 - 20 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT วิทยาลัยนานาชาติ
ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญวิทยาลัยนานาชาติ