การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2