การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร