การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 และโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ รอบ 2
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบ 3