การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS 2)

รับสมัครระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร