การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565
สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565
ระเบียบการรับสมัคร