การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร