การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 4
* โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
* โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก