การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงอิสระ (รอบเพิ่มเติม) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.