การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2565 - 11 มิถุนายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2565 - 11 มิถุนายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร