การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร