การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ ปวส.