การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”