การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร