การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา TCAS 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครTCAS2 รอบที่ 2โครงการต่อยอด ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.