การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม
ระเบียบการรับสมัคร-สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3
ระเบียบการรับสมัคร-สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร-สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.